Geriatrie

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is een specialisatie gericht op de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Ook mensen met ouderdomsverschijnselen veroorzaakt door multi-pathologie, zoals dementie, een orthopedische aandoening na een val of neurologische aandoeningen komen in aanmerking voor geriatriefysiotherapie.

Door middel van een uitgebreide intake en onderzoek zal bepaald worden of er problemen zijn (te verwachten) bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en wat daar de oorzaak van is. Het in kaart brengen van het valrisico door middel van een valrisicoanalyse en beoordelen of er sprake is van kwetsbaarheid behoren ook tot de mogelijkheden.

De behandeling

Aan de hand van de gevonden problematiek zal een behandelplan worden opgesteld, wat kan bestaan uit:

  • Functionele oefentherapie voor de thuissituatie gericht op behoud van zelfredzaamheid.
  • Leren opstaan na een val.
  • Valpreventie en valtraining volgens de principes van het programma ‘Vallen verleden tijd’.
  • Oefentherapie gericht op duizeligheidsklacht.

Het onderzoek en de behandeling kan afhankelijk van de belastbaarheid in de praktijk of in de thuissituatie plaatsvinden.

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Hierbij moet gedacht worden aan informeren over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, belemmeringen in het dagelijks leven en hulpmiddelen. Indien noodzakelijk zal dit gebeuren in samenwerking met andere disciplines.

Uw specialist

Algemeen Fysiotherapeut
Master Geriatrie Fysiotherapeut

Bekijk mijn profiel

Algemeen Fysiotherapeut
Master Geriatrie Fysiotherapeut

Bekijk mijn profiel