claudio

Chronisch Zorgnet

Chronisch Zorgnet is een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Chronisch Zorgnet streeft naar transparante, doelmatige en hoogwaardige zorg voor deze patiënten. Hiervoor werkt Chronisch Zorgnet samen met diverse beroeps- en patiëntenverenigingen.

Chronisch Zorgnet therapeuten bieden gesuperviseerde looptherapie aan patiënten met PAV en onderscheiden zich door het begeleiden van patiënten in het verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl. De kwaliteit van de behandeling wordt geborgd door een set aanvullende kwaliteitsvoorwaarden waaraan Chronisch Zorgnet therapeuten voldoen. Op deze manier is voor elke patiënt met PAV in Nederland de beste, conservatieve zorg beschikbaar.

De Boombosch is aangesloten bij het regionale netwerk in Zutphen/Deventer, hierdoor is er een gemakkelijk contact tussen de verwijzer en de behandelend therapeut. Daarnaast vindt er 2 keer per jaar een netwerkbijeenkomst plaats. Per 2 jaar wordt er een aanwezigheid verplicht gesteld voor het landelijk congres. Hier wordt de laatste nieuwe informatie uitgewisseld over het perifeer arterieel vaatlijden en aanverwante onderwerpen.

Namens de Boombosch is Rick Koning lid van het Chronisch Zorgnet.

Uw specialist

Algemeen Fysiotherapeut

Bekijk mijn profiel