claudio

Claudicationet

ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). ClaudicatioNet streeft naar transparante, doelmatige en hoogwaardige zorg voor deze patiënten. Hiervoor werkt ClaudicatioNet samen met diverse beroeps- en patiëntenverenigingen.

ClaudicatioNet therapeuten bieden gesuperviseerde looptherapie aan patiënten met PAV en onderscheiden zich door het begeleiden van patiënten in het verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl. De kwaliteit van de behandeling wordt geborgd door een set aanvullende kwaliteitsvoorwaarden waaraan ClaudicatioNet therapeuten voldoen. Op deze manier is voor elke patiënt met PAV in Nederland de beste, conservatieve zorg beschikbaar.

De Boombosch is aangesloten bij het regionale netwerk in Zutphen/Deventer, hierdoor is er een gemakkelijk contact tussen de verwijzer en de behandelend therapeut. Daarnaast vindt er 2 keer per jaar een netwerkbijeenkomst plaats. Per 2 jaar wordt er een aanwezigheid verplicht gesteld voor het landelijk congres. Hier wordt de laatste nieuwe informatie uitgewisseld over het perifeer arterieel vaatlijden en aanverwante onderwerpen.

Namens de Boombosch is Rianne Gemmink lid van het ClaudicatioNet.

Uw specialist

Algemeen Fysiotherapeut
Master Geriatrie Fysiotherapeut

Bekijk mijn profiel