Historie

De totstandkoming van de Boombosch kent een lange geschiedenis.

Het begin was in 1978 toen Jos Hulshof als kersvers afgestudeerde fysiotherapeut met 2 vrienden naar het eerste Medisch Centrum in Almere Haven reed. Dit was erg vooruitstrevend voor die tijd, zo’n brede samenwerking in de eerstelijnszorg,

Een collega aldaar gaf Jos de boodschap dat het oprichten van alleen een Medisch Centrum niet voldoende is. Voor optimale eerstelijnszorg is het erg belangrijk dat men onderling wil samenwerken.

Om dit doel te verwezenlijken was nog een lange weg te gaan. Het vinden van vertrouwen in de fysiotherapie bij verwijzers, huisartsen en specialisten, was zeker niet vanzelfsprekend. De fysiotherapie was nog jong. Het was in die tijd vooral gebaseerd op meningen van autoriteiten in het vakgebied en stond aan de vooravond van een wetenschappelijke ontwikkeling. Deze wetenschappelijke ontwikkeling is inmiddels ingezet, maar er zal gewaakt moeten worden dat het vak fysiotherapie een ambacht is en blijft.

In 1986 is Jos een praktijk gestart aan de Parkelerweg in Twello. Met de intentie om een 1-mans praktijk te blijven. Zijn vrouw Hetty organiseerde de administratie. Innovatie stond toen al hoog in het vaandel. Met verzekeraars konden hierover goede afspraken gemaakt worden. Ontwikkelingen in het vak nodigde uit tot samenwerken.

In 1993 verhuisde de praktijk naar de Rijksstraatweg in Twello. Hier was er de mogelijkheid om de praktijk uit te breiden met een voor die tijd goed ingerichte oefenzaal. Samen met collega Jan Baake is in 1994 de FysioFit gestart.

De beroepsinhoud van de fysiotherapie ontwikkelde zich zodanig dat verdere uitbreiding van specialisaties noodzakelijk waren, het vak was niet meer te beheersen door een algemeen practicus met 1 specialisatie. Dit leidde tot een groei van het aantal werknemers.

In 2000 fuseerden de praktijken van Jos Hulshof en Jan Baake en startten zij een gezamenlijke praktijk aan de Martinusweg in Twello. Hier werd een eigentijdse en zeer ruime fysiotherapiepraktijk gebouwd. De locatie waar de praktijk gebouwd is, had vroeger als veldnaam  “ De Boombosch “. Zo ontstond de naam voor de praktijk.

De ontwikkeling van de praktijk ging vervolgens razend snel. Het team breidde zich uit met meerdere fysiotherapeuten en office managers. Deze collega’s waren gemotiveerd om zich verder te scholen, om zo de patiëntenzorg en de praktijk verder te ontwikkelen:

In 2006 deed zich de kans voor om samen met de apotheek en de huisartsen in Twello een Medisch Centrum te realiseren. Hier werden diverse partijen bij betrokken, de Gemeente Voorst was daarbij een belangrijke speler. Al snel volgde ook een samenwerking met de huisartsenpraktijk in Terwolde, Voorst en Wilp.

Na een intensieve voorbereiding werd in 2009 een maatschap gevormd samen met 4 medewerkers. Dit nieuwe management team had als doel om de praktijk voor de toekomst krachtig en stabiel te maken.

Na diverse ontwikkelingen wordt het management team nu bezet door Jorg Pieper, Rob Arentsen en Jos Hulshof. De uitbreiding van het team en de bij de fysiotherapeuten behorende specialisaties zette door. Om onze patiënten goed te kunnen behandelen willen we ‘best practice ‘ geven. We werken permanent aan kwaliteit door middel van opleidingen, cursussen en interne scholing. Het totale team bestaat nu uit meer dan 30 geweldige collega’s; fysiotherapeuten, office managers en de facilitaire dienst.