Tarieven

Praktijk voor Fysiotherapie de Boombosch heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of u heeft een beperkt aantal behandelingen in uw aanvullende verzekering, krijgt u een factuur van ons.

In onderstaand document kunt u onze tarieven vinden.

In de meeste gevallen is het mogelijk om de declaratie voor zorgverzekerden direct met de zorgverzekeraars af te handelen. Bij een gering aantal van die zorgverzekeraars is dat echter (nog) niet mogelijk. Indien dat voor uw zorgverzekering geldt, ontvangt u van ons een factuur die u zelf bij uw zorgverzekering kunt declareren.

Verhindering

Indien u bent verhinderd dient u zich 24 uur van tevoren af te melden. De kosten van een behandeling die niet 24 uur van tevoren is afgemeld worden rechtstreeks bij u in rekening gebracht en komen niet voor vergoeding via uw zorgverzekeraar in aanmerking. De kosten van deze factuur bedragen 75% van het behandeltarief.

Ziekte

Indien u verhinderd bent vanwege ziekte dient u uiterlijk voor 9 uur dezelfde dag af te melden. Is de afspraak niet voor 9 uur afgezegd, dan wordt het No Show tarief rechtstreeks bij u in rekening gebracht en komt niet voor vergoeding via uw zorgverzekeraar in aanmerking. De kosten van deze factuur bedragen 75% van het behandeltarief.

U kunt zich zowel mondeling afmelden via de receptie, telefonisch of via het inspreken van ons antwoordapparaat, als per mail.

Ons telefoonnummer is 0571 275871, of stuur een mail naar informatie@deboombosch.nl

Prijslijst De Boombosch

Fysiotherapie
Code Omschrijving Prijs per
1000 Reguliere zitting € 45,05 Zitting
1001 Zitting inclusief toeslag uitbehandeling € 57,45 Zitting
1002 Zitting inclusief inrichtingstoeslag € 50,20 Zitting
1317 Groepszitting specifieke behandeling 3 personen € 31,55  Uur
1318 Groepszitting specifieke behandeling 4 personen € 23,65  Uur
1319 Groepszitting fysiotherapie 5 t/m 10 personen € 18,95  Uur
1400 Eenmalig consult € 75,25 Zitting
1500 Oedeemtherapie € 59,35 Zitting
1501 Oedeemtherapie incl. toeslag uitbehandeling € 73,80 Zitting
1502 Oedeemtherapie incl. inrichtingstoeslag € 66,55 Zitting
1600 Bekkenfysiotherapie € 59,35 Zitting
1601 Bekkenfysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling € 73,80 Zitting
1602 Bekkenfysiotherapie incl. inrichtingstoeslag € 66,55 Zitting
1700 Lange zitting bij complexe/meervoudige zorgvragen € 57,75 Zitting
1701 Lange zitting aan huis € 72,25 Zitting
1702 Lange zitting in inrichting € 65,00 Zitting
1775 Geriatrische fysiotherapie in de praktijk € 55,85 Zitting
1776 Geriatrische fysiotherapie aan huis van patiënt € 70,35 Zitting
1777 Geriatrische fysiotherapie in inrichting € 63,05 Zitting
1851 Screening aan huis € 29,10 Zitting
1852 Screening in inrichting € 21,90 Zitting
1861 Intake en onderzoek na screening aan huis € 56,80 Zitting
1862 Intake en onderzoek na screening in inrichting € 49,55 Zitting
1864 Intake en onderzoek na screening € 57,00 Zitting
1865 Intake en onderzoek na screening incl. uit € 71,45 Zitting
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 57,00 Zitting
1871 Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 70,35 Zitting
1872 Intake en onderzoek na verwijzing in inrichting € 63,05 Zitting
1920 Telefonische zitting € 21,55 Zitting

Plan een afspraak

Verstuur bericht

Manuele Therapie 
1200 Reguliere zitting € 55,85 Zitting
1201 Zitting inclusief toeslag uitbehandeling € 70,35 Zitting
1202 Zitting incluief inrichtingstoeslag € 63,05 Zitting
7000 Verslag schadeverzekeraar € 89,90 Zitting
Individueel oefenprogramma(IOP)
1000 Reguliere zitting € 45,05 Zitting
Spalken
Spalken worden niet vergoed door uw zorgverzekering. De gemaakte materiaalkosten worden bij u in rekening gebracht. De kosten van de spalken zijn:
Kleine vingerspalk €   6,75
Duimspalk € 20,70
Polsspalk € 32,15
Adem – en ontspannigstherapie  (AOT) vergoeding:

Veel verzekeraars vergoeden adem- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn als een opzichzelfstaande behandelvorm vanuit de aanvullende verzekering. Een voorwaarde is wel dat de behandelaar ingeschreven staat in het kwaliteitsregister Van Dixhoorn en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Wij werken met gecertificeerde Adem- en Ontspanningstherapeuten die lid zijn van de Van DixhoornVereniging (VDV)en ingeschreven staan in het kwaliteitsregister.

De behandelingen vallen niet onder de vergoeding fysiotherapie.

Een recent overzicht van vergoedingen die zorgverzekeraars verlenen voor Adem- en Ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn vind  je op deze website: https://www.vandixhoornvereniging.nl/vergoedingen/  Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Tarieven:

Adem- en ontspanningstherapie (AOT-therapie) per sessie van 35 minuten in de praktijk: € 56,60. En AOT-therapie aan huis, per sessie:  € 76,70.

 

Alleen voor zorgkosten uit de basis verzekering geldt een eigen risico, dit geldt dus niet voor zorg uit het aanvullende pakket.

No show: indien niet 24 uur voor de behandeling is afgezegd volgt een factuur van 75% over tarief reguliere zitting fysiotherapie, deze wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.