AOT

Methode van Dixhoorn voor adem- en ontspanningstherapie (AOT)

Spanning is nuttig. Ieder mens bouwt spanning op om in tijden van drukte of stressvolle situaties te kunnen blijven functioneren. De spanning neemt af als de situatie dit weer toelaat. Zo reguleert het lichaam zelf de spanning. Wanneer situaties en omstandigheden te lang om een verhoogde spanning vragen, of wanneer de opgebouwde spanning in het lichaam blijft terwijl de oorzaak is verdwenen, dan ontstaat een voedingsbodem voor klachten.

Wat is Methode van Dixhoorn voor adem- en ontspanningstherapie?

Methode van Dixhoorn voor adem- en ontspanningstherapie (AOT) is een combinatie van twee therapievormen.

Ademtherapie helpt het herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging die door het hele lichaam voelbaar is.

Bij ontspanningstherapie staat bewustwording en het leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid centraal.

De Methode van Dixhoorn geeft u inzicht in hoe u met spanning omgaat, hoe de ademhaling op spanning reageert en hoe u met eenvoudige adem- en ontspanningsoefeningen de natuurlijke balans tussen spanning en ontspanning kunt herstellen.

Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende groepen van gezondheidsproblemen waarbinnen AOT waardevol is:

  1. Spanningsgerelateerde klachten. Bijvoorbeeld: gevoel van gespannenheid, hyperventilatie, aanhoudende vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burn-out.
  2. Psychische problemen. Bijvoorbeeld angst, depressie, fobieën, paniek, trauma- of rouwverwerking. AOT kan hierbij ook waardevol zijn, in combinatie met psychologische hulpverlening.
  3. Functionele problemen. Bijvoorbeeld houdings- en ademproblemen, nek- en rugklachten, chronische pijn, stemproblemen, whiplash, een verminderde rompbalans.
  4. Problemen met een lichamelijke oorzaak, die tot een verhoogde spanning kunnen leiden en hierdoor adem- en spanningsklachten kunnen geven. Bijvoorbeeld neurologische aandoeningen, hartproblemen en COPD.

De behandeling

In de eerste vier behandelingen wordt de indicatie voor AOT vastgesteld. U onderzoekt wat de mogelijke reden of oorzaak is van de klachten. Via oefeningen waarin aandacht, ademhaling, voorstelling, houding en beweging ingezet worden leert u of uw klacht of probleem samenhangt met een verhoogde spanning. Tegelijk leert u hoe u de spanning kunt beïnvloeden. Hiervoor krijgt u oefeningen en instructies. Deze kunnen vaak zowel liggend, zittend of staand gedaan worden. Ook worden zachte manuele technieken (handgrepen) gebruikt. De oefeningen en instructies uit de Methode van Dixhoorn zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij de natuurlijke houdingen en bewegingen in het dagelijks leven.

Inzicht

Tijdens de behandelingen wordt duidelijk of uw klacht of probleem reageert op de ontspanning. Er ontstaat inzicht in de aard van de ontspanningsreactie: is de spanningsafname vooral mentaal of juist lichamelijk? Komt het door de verbeterde kwaliteit van bewegen of omdat u anders omgaat met uw ademhaling?

Winst

De grond van de spanningsklachten is voor ieder mens anders, maar de winst van AOT is voor iedereen hetzelfde: herstel van het unieke zelfregulerende vermogen dat ieder mens heeft. Door het ontstane inzicht en de oefeningen kunt u ademproblemen en spanningsklachten in de toekomst voorkomen. U heeft geleerd wat u zelf kunt doen: rustpauzes nemen, het regelen van de ademhaling, schouders of kaken bewust loslaten, de aandacht verleggen etcetera. En met het regelmatig herhalen van enkele voor u prettige en vertrouwde oefeningen zorgt u dat spanning zich niet ongemerkt opstapelt.

Aantal behandelingen

De gemiddelde duur van AOT is  6 tot 8 behandelafspraken. Soms zijn er meer behandelingen nodig. Tussen twee afspraken kunnen meerdere weken zitten waarin u zelf met het geleerde aan de slag gaat. Het aantal behandelingen en de frequentie bespreekt u met uw therapeut. In overleg met u wordt gerapporteerd naar de verwijzer en/of uw huisarts.

Algemene informatie

De Nederlandse arts dr. J.J. van Dixhoorn heeft de adem- en ontspanningstherapie ontwikkeld tot een unieke methode voor spanningsbewustwording en zelfregulatie. Methode van Dixhoorn is wetenschappelijk getoetst bij hartpatiënten en opgenomen in de Nederlandse richtlijn voor hartrevalidatie.

Informatie over de achtergrond van Methode van Dixhoorn voor adem- en ontspanningstherapie, publicaties en onderzoeken zijn te vinden op de website van het opleidingscentrum; www.methodevandixhoorn.nl

Methode van Dixhoorn is een op zichzelf staande behandelvorm. De meeste zorgverzekeraars hebben deze behandelvorm opgenomen in hun verzekering, in de aanvullende pakketten.

Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de praktijk: 0571-275871 of  informatie@deboombosch.nl

De adem- en ontspanningstherapeuten in onze praktijk zijn gecertificeerd en lid van de VanDixhoornVereniging (VDV). Ze staan ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Uw specialist

Algemeen Fysiotherapeut
Adem- en ontspanningstherapeut

Bekijk mijn profiel