Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft met betrekking tot de behandeling op de praktijk, kunt u zich melden bij onze klachtenfunctionaris Rob Arentsen

Dit kan telefonisch (0571-275871), per mail (rarentsen@deboombosch.nl) of per post.

Alle klachten worden zorgvuldig behandeld en zullen na onderzoek met de desbetreffende personen besproken worden. Gezamenlijk wordt er gekeken of de klacht naar tevredenheid opgelost kan worden.

Indien u er, na bemiddeling van onze klachtenfunctionaris, samen met uw fysiotherapeut niet uitkomt, bestaat er de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de klachtenregeling van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Mocht het een klacht betreffen die gaat om de ademhaling en ontspanningstherapie (AOT) , dan zal onze klachtenfunctionaris de klacht over dragen aan de klachtenfunctionaris van De Van Dixhoorn Vereniging (VDV),  dhr. B. Bouwmeester.

Officiële Klacht indienen

Wanneer een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.

Er zijn drie manieren waarop u uw klacht kunt melden:

  •         De klachtenregeling van Stichting Keurmerk Fysiotherapie
  •         De geschillencommissie van Stichting Keurmerk Fysiotherapie
  •         Het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg

De keuze voor een van deze instanties hangt af van de ernst van uw klacht en wat u wilt bereiken met uw klacht.

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om. Meer informatie over de drie verschillende mogelijkheden, en het verloop van de procedure leest u in het vervolg van deze pagina.

Klachtenregeling Stichting Keurmerk Fysiotherapie

De eerste stap die u met een klacht over een zorgverlener neemt, is het gesprek aangaan met de zorgverlener zelf of met onze klachtenfunctionaris Rob Arentsen. Wanneer u er samen niet uitkomt, dan kan de patiënt een klacht indienen via het klachtenformulier van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen.

Als uw klacht door Stichting Keurmerk Fysiotherapie in behandeling wordt genomen neemt de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Keurmerk Fysiotherapie sowieso contact met u op en zal hij ook de zorgverlener die het betreft informeren. Hij zal een verdere toelichting vragen op uw klacht en met u de mogelijkheden voor het oplossen ervan bespreken. Als hiervoor al gesteld kan hij als u dat wilt in samenspraak met u besluiten u te helpen bij het verwoorden van uw klacht naar de zorgverlener, dit uiteraard voordat de klacht in behandeling is genomen. Hij kan ook besluiten tot bemiddeling van uw klacht. In dat geval zal hij de zorgverlener om een reactie vragen. U wordt op de hoogte gesteld van deze reactie. Ook kan een bemiddelingsgesprek worden aangevraagd. Bij de afronding van de inbreng van de klachtenfunctionaris zal hij schriftelijk aangeven welke conclusies de zorgverlener heeft getrokken naar aanleiding van uw klacht en welke afspraken er zijn gemaakt.

Geschillencommissie Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Wanneer door het inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Keurmerk Fysiotherapie de klacht niet tot een voor u bevredigende oplossing is gekomen,  kunt u besluiten om een geschil in te dienen. U kunt een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en beoordeelt of het geschil gegrond en ontvankelijk is. U dient een geschil in via de website van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het indienen van een klachten? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie
Westerlaan 51
8011 CA Zwolle
Tel: 038 303 1600

www.keurmerkfysiotherapie.nl

(rarentsen@deboombosch.nl)

Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg

In het geval van een bijzonder ernstige klacht waarbij u vindt dat de fysiotherapeut een officiële berisping moet krijgen of zelfs zijn vak niet meer zou mogen uitoefenen, dan kunt u deze klacht melden bij een van de vijf Regionale Tuchtcolleges van de overheid. De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven.

Verdere informatie hierover kunt u vinden op de website van het Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidzorg: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/

Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
tel. 088 – 3712570