hart

Hartnet

Hartnet is een kennisnetwerk van eerste- en tweede-lijns fysiotherapeuten in de regio van het Deventer Ziekenhuis, die zich inzetten voor patiënten met cardiale problematiek. Dit is een platform waar we het kennisniveau op peil wordt gehouden met betrekking tot actuele ontwikkelingen.

Naast het faciliteren en waarborgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit ondersteunt het netwerk ook de stroomlijning van uitwisseling van informatie. Alle netwerkleden zullen een actieve rol binnen het kennisnetwerk vervullen.

Namens praktijk voor fysiotherapie De Boombosch is Linda Terwel aangesloten bij het HartNet.

Uw specialist

Algemeen Fysiotherapeut
Adem- en ontspanningstherapeut

Bekijk mijn profiel