Stel een vraag

Prijslijst 2019

De prijslijst voor patiënten die verzekerd zijn bij een verzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben hangt in de wachtkamer.

Prijslijst “De Boombosch”

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Hieronder treft u een lijst aan van de zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Mocht uw verzekeraar niet op de lijst staan, informeer ons daar dan over. De mogelijkheid bestaat dan dat wij alsnog een overeenkomst met de desbetreffende verzekeraar aangaan, voor uw en ons gemak.

Lijst van ziektekostenverzekeraars:

ACHMEA                          Fortis                                        OZ
AEGON De Friesland OZB
AGIS Goudse(MZG) OZF
Allianz IAK Salland
Amersfoortse interpolis Stad Rotterdam
Amev IZA Trias
Anderzorg IZZ(Ziekenhuiswezen)  Turien & CO(VGZ)
Aevitae(VGZ) Menzis Unive
CZ Nationale Nederlanden VGZ
Delta Llyod Nedasco VVAA Schade
DSW OHRA Zorg en Zekerheid 
FBTO ONVZ

Declaraties

Door de voortschrijdende communicatietechnologie is het in steeds meer gevallen mogelijk om de declaratie voor zorgverzekerden direct met de zorgverzekeraars af te handelen. Dit geldt uiteraard alleen voor de verzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Bij een gering aantal van die zorgverzekeraars is dat echter (nog) niet mogelijk. Indien dat voor uw verzekeraar geldt, ontvangt u van ons een nota die u aan uw verzekeraar kunt doorzenden. Hierbij geldt het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen.

Prijslijst

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij eigen tarieven in rekening: zie prijslijst 2017.

Waarom deze prijslijst ?

Per 1 februari 2005 is een experiment gestart om de vaste tarieven in de gezondheidszorg te verlaten. Dit experiment is ingezet door de minister van VWS. Het experiment wordt alléén uitgevoerd onder de fysiotherapeuten. Beoogd doel hierbij is de “marktwerking” te stimuleren, met andere woorden meer afstemming tussen prijs en kwaliteit en tevens prijsbeheersing door concurrentiebevordering. Indien het experiment positief wordt beoordeeld overweegt het ministerie om in de toekomst ook bij andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg de tarieven vrij te stellen.

 

Prijslijst  "De Boombosch" 

Fysiotherapie

                                                                                                                        Geen BTW 

Code       Omschrijving Prijs per
1000 Reguliere zitting € 33,03     Zitting
1001 Zitting inclusief toeslag uitbehandeling  € 44,14 Zitting
1002 Zitting inclusief inrichtingstoeslag € 38,58 Zitting
1003 Toeslag Fysiotherapie buiten reguliere werktijden               n.v.t.
1316 Groepszitting specifieke behandeling 2 personen € 33,13  Uur
1317  Groepszitting specifieke behandeling 3 personen € 24,24  Uur
1318 Groepszitting specifieke behandeling 4 personen € 18,18  Uur
1319 Groepszitting fysiotherapie 5 t/m 10 personen € 14,54  Uur
1400 Eenmalig consult  € 57,82 Zitting 
1500  Oedeemtherapie € 45,60 Zitting 
1501  Oedeemtherapie incl. toeslag uitbehandeling € 56,15  Zitting 
1502  Oedeemtherapie incl. inrichtingstoeslag € 51,16  Zitting 
1600  Bekkenfysiotherapie  € 45,60 Zitting 
1601  Bekkenfysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling € 56,71 Zitting 
1602  Bekkenfysiotherapie incl. inrichtingstoeslag € 51,16 Zitting 
1700 Lange zitting bij complexe/meervoudige zorgvragen  € 44,39 Zitting 
1701  Lange zitting aan huis  € 55,50  Zitting 
1702  Lange zitting in inrichting  € 49,94 Zitting 
1750 Psychosomatische fysiotherapie in de praktijk € 42,93 Zitting
1751 Psychosomatische fysiotherapie aan huis/patient € 54,04 Zitting
1752  Psychosomatische fysiotherapie in inrichting € 48,48 Zitting
1775 Geriatrische fysiotherapie in de praktijk € 42,93 Zitting
1776 Geriatrische fysiotherapie aan huis van patient € 54,04 Zitting
1777 Geriatrische fysiotherapie in inrichting € 48,48 Zitting 
1851  Screening aan huis  € 22,37 Zitting 
1852  Screening in inrichting  € 16,82 Zitting 
1861  Intake en onderzoek na screening aan huis € 43,63 Zitting 
1862 Intake en onderzoek na screening inrichting € 38,08 Zitting
1864 Intake na screening € 43,78 Zitting
1865 Intake en onderzoek na screening incl. uit € 54,89 Zitting
1862 Intake na screening inrichting € 38,08 Zitting
1870  Intake en onderzoek na verwijzing € 42,93 Zitting 
1871  Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 54,04 Zitting 
1872  Intake en onderzoek na verwijzing in inrichting  € 48,48 Zitting 
1920  Telefonische zitting  €  8,28 Zitting 

Manuele Therapie                                    

1200        reguliere zitting € 42,93     Zitting
1201 Zitting inclusief toeslag uitbehandeling                 € 54,04 Zitting
1202  Zitting incluief inrichtingstoeslag € 48,48 Zitting 
7000 Verslag schadeverzekeraar € 70,00 Zitting

Individueel

oefenprogramma(IOP)

1000 Reguliere zitting € 33,03 Zitting

Spalken

Spalken worden niet vergoed door uw verzekering
De materiaalkosten worden in rekening gebracht.
De kosten van de spalken zijn:

Kleine vingerspalk €  5,00
Duimspalk € 15,00
Polsspalk € 25,00

Adem – en ontspannigstherapie  (AOT) vergoeding:

Veel verzekeraars vergoeden adem- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn als een opzichzelfstaande behandelvorm vanuit de aanvullende verzekering. Een voorwaarde is wel dat de behandelaar ingeschreven staat in het kwaliteitsregister Van Dixhoorn en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Wij werken met gecertificeerde Adem- en Ontspanningstherapeuten die lid zijn van de Van DixhoornVereniging (VDV)en ingeschreven staan in het kwaliteitsregister.

De behandelingen vallen niet onder de vergoeding fysiotherapie.

 Een recent overzicht van vergoedingen die zorgverzekeraars verlenen voor Adem- en Ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn vind  je op deze website: https://www.vandixhoornvereniging.nl/vergoedingen/  Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

 Tarieven:

Adem- en ontspanningstherapie per sessie van 35 min: € 48,-

 Alleen voor zorgkosten uit de basis verzekering geldt een eigen risico, dit geldt dus niet voor zorg uit het aanvullende pakket.


No Show: indien niet 24 uur voor de behandeling is afgezegd, volgt een factuur van 75% over
tarief reguliere zitting fysiotherapie, deze wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

FYSIOTHERAPEUTISCH CENTRUM "DE BOOMBOSCH"

BEZOEK- EN CORRESPONDENTIEADRES

Raccordement 8b (naast station Twello)                  irq4

7391 BT Twello

 
Telefoon: 0571-275871
(Dit geldt voor alle vestigingen)


Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.