Stel een vraag

Algemene Informatie

 

Openingstijden

Fysiotherapie                                                                                                          FysioFit(Sportgroepen)

Maandag  07:30 uur -  21:00 uur                                09:00 uur -  22:00 uur
Dinsdag  07:30 uur -  21:00 uur  09:00 uur - 22:00 uur 
Woensdag  07:30 uur -  20:00 uur 09:00 uur - 22:00 uur
Donderdag 07:30 uur -  18:30 uur 08:30 uur - 22:00 uur
Vrijdag 07:30 uur -  18:00 uur 17:00 uur - 19:00 uur
Zaterdag     Gesloten

Receptie

Receptie dagelijks geopend van 08:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Maandag en dinsdagavond tot 21:00 uur telefonisch bereikbaar

Tijdens koffie/lunchpauze en teamoverleg kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan tijdens werkdagen binnen 2 uur teruggebeld. Ook is er de mogelijkheid om na kantoor/praktijkuren het antwoordapparaat in te spreken, U wordt dan de volgende werkdag teruggebeld.

Tevens is er de mogelijkheid om te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij streven erna uw email binnen 1 werkdag te beantwoorden 

Telefoonnummer

Telefoonnummer voor een afspraak/informatie:   0571-275871 (dit nummer geldt voor alle vestigingen)

Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contacten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. In de wachtkamer (Twello) hangt onze tarievenlijst. Online tarievenlijst

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw BSN-nummer, identificatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort), uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief.
Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.
Tijdens de eerste behandeling wordt er een onderzoek gedaan.
Dit onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.
Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken.

Behandeling

Behandelingen vinden plaats in afgesloten behandelruimten voor individuele behandelingen of in één van de drie oefenzalen voor revalidatietrainingen.
Indien noodzakelijk komen wij aan huis, of in een verzorgingsinstelling.
Behandelingen zijn op afspraak.
Onze praktijk is rolstoeltoegankelijk.

DTF

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Bij aanmelding ontvangt u een informatiefolder over Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie en een screeningsvragenlijst die u thuis kunt invullen. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek wat ongeveer 15 minuten zal duren. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is. Lees het gehele Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie hier

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om 75% van het normale fysiotherapie tarief (31,50 euro)in rekening te brengen.  Deze factuur wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Ook niet indien u deze zelf indient bij de zorgverzekeraar.

U krijgt hiervan een factuur naar uw adres toegestuurd. 

Kwaliteit

De fysiotherapeuten werkzaam bij de Boombosch staan geregistreerd in de diverse kwaliteitsregisters van het SKF en het KNGF.  De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek functioneel is u daarbij te observeren.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden.

Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het SKF

U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte of Lees verder >>

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om; daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd privacyreglement.

Dat reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen.

U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen.

De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  • Controle-afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut rij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
  • Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Niet roken

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet gerookt worden.

Actueel nieuws

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar de rubriek nieuws

FYSIOTHERAPEUTISCH CENTRUM "DE BOOMBOSCH"

BEZOEK- EN CORRESPONDENTIEADRES

Raccordement 8b (naast station Twello)                  irq4

7391 BT Twello

 
Telefoon: 0571-275871
(Dit geldt voor alle vestigingen)


Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.