neurorevalidatie

Neurorevalidatie

Fysiotherapie voor patiënten met neurologische aandoeningen kenmerkt zich door de complexiteit van de aandoeningen op neurologisch gebied. Door de stoornis kan het bewegen, het denken en/of het doen zijn verstoord. Dit kan tot gevolg hebben dat een patiënt minder goed kan functioneren en de kwaliteit van leven vermindert. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van de mobiliteit, communicatie, persoonlijke verzorging, werk en participatie. Neurorevalidatie richt zich op een zo optimaal mogelijk functioneren bij neurologische aandoeningen.

Behandeling

Neurorevalidatie kan een multidisciplinair traject zijn waar meerdere disciplines bij betrokken zijn, waaronder fysiotherapie. De behandeling vanuit de fysiotherapie is gericht op het zoeken naar mogelijkheden en/of verbeteringen in het lichamelijk functioneren, rekening houdende met alle persoonlijke en omgevingsfactoren.

De behandelingen zijn mogelijk individueel, in groepsverband of in de thuissituatie. Na een eerste intake wordt er samen met de fysiotherapeut een behandelplan opgesteld. Hierin staat uw hulpvraag centraal.

De revalidatie bestaat veelal uit oefentherapie gericht op het verbeteren van de conditie, spierkracht, balans en activiteiten in het dagelijks functioneren.