hartrevalidatie

Hartrevalidatie

Hart- en vaatziekten komen veelvuldig voor. Deze aandoeningen kunnen invloed hebben op uw kwaliteit van leven. Onderzoek wijst uit dat deskundige begeleiding en training zinvol is bij mensen met hart- en vaatziekten.

Wij bieden een revalidatieprogramma aan dat ontwikkeld is voor (ex-) hartpatiënten. Dit programma is in nauwe samenwerking met de verwijzer.

Behandeling

Door middel van een intake wordt er in samenspraak met u een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Dit zal bestaan uit begeleiding bij het verbeteren van de conditie en spierkracht, het herwinnen van het zelfvertrouwen, het ontwikkelen/onderhouden van een actieve(re) leefstijl en het verleggen en verkennen van uw grenzen.

Bewegen is een adequate manier om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen.

Binnen het revalidatieprogramma is er een mogelijkheid tot het inzetten van adem- en ontspanningstherapeut volgens de methode van Dixhoorn.

Een AOT-therapeut kan u helpen, door middel van adem- en ontspanningsoefeningen, opgebouwde en gewoon geworden spanning te verminderen.

In de hartrevalidatie heeft deze methode, in combinatie met een revalidatieprogramma, bewezen effectief te zijn om klachten te verminderen voor een langere periode.

Uw specialisten

Algemeen Fysiotherapeut
Adem- en ontspanningstherapeut

Bekijk mijn profiel