Huishoudelijk reglement Fysiofit

Algemene huisregels en veiligheid

 • Om hygiënische redenen zijn het gebruik van een handdoek en schone zaalschoenen tijdens de training verplicht.
 • Leg de handdoek op het toestel welke u gebruikt, zo wordt voorkomen dat het transpiratievocht in de bekleding van de toestellen gaat zitten.
 • Indien u veel getranspireerd heeft, zouden wij verzoeken om vooral de handvaten van de toestellen te reinigen met de schoonmaakspray welke in de zaal aanwezig is. Op deze manier blijft het hygiënisch voor de andere sporter die na u komt.
 • De tassen dient men in de kleedkamers achter te laten. De tassen mogen niet meegenomen worden naar de zaal.
 • Neem wel uw waardevolle spullen zoals portemonnee en sleutels mee in de zaal en leg deze in het daarvoor bestemde bakje op het bureau.
 • Gevonden voorwerpen zoals kleding, schoenen en handdoeken zullen in de gevonden voorwerpen bak gedaan worden welke in de kleedruimten staat.
 • Roken is in het gehele gebouw verboden.
 • De praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
 • U dient te alle tijden de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
 • Vraag te allen tijden om aangepaste oefeningen bij klachten of als de oefeningen klachten hebben gegeven. Het is niet de bedoeling dat er tijdens een fysiofit-uur gebruik gemaakt wordt van fysiotherapie. Hiervoor dient een aparte afspraak gemaakt te worden.
 • Gewichten en andere materialen dienen na gebruik weer op hun plaats te worden gezet.
 • Bij afwezigheid graag afbellen of van tevoren afmelden bij de instructeur zodat andere sporters plek hebben om in te halen.

 

Lidmaatschap en betaling

 • U gaat een contract aan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.
 • Er hoeft geen inschrijfgeld te worden betaald.
 • Een intake en fitheidstest is verplicht voor elke nieuwe deelnemer, uitzonderingen kunnen door de fysiotherapeut worden gemaakt.
 • De betaling vindt plaats aan de hand van automatische incasso’s. Er zal 12x per jaar geïncasseerd worden.
 • De contributie wordt op de eerste van iedere maand van uw rekening afgeschreven.

Lessen inhalen en vakanties

 • De contributie wordt op de eerste van iedere maand van uw rekening afgeschreven.
 • Bij afwezigheid en bepaalde feestdagen zoals tweede Paasdag, tweede Pinksterdag, Koningsdag en Hemelvaartsdag kunt u de gemiste lessen inhalen binnen een periode van 3 maanden.
 • Tijdens de zomerperiode zijn wij 6 weken gesloten voor de FysioFit, deze weken zijn gelijk aan de zomervakantie van de basisscholen regio midden.
 • In de kerstvakantie zijn wij 2 weken gesloten (zie ook schoolvakanties regio midden).
 • Tijdens de vakantieperiode (zomer- en kerstvakantie) zal gewoon geïncasseerd worden.

 

Wijzigingen

 • Wilt u uw persoonlijke gegevens wijzigen dan kan dit door middel van een mutatieformulier. De mutatieformulieren kunt u bij de balie of de desbetreffende fysiotherapeut krijgen.
 • De Boombosch behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de contributie en het lesrooster door te voeren indien zij hiertoe genoodzaakt acht. Gedacht dient te worden aan sluiting bij feestdagen en vakantieperiode, vervangende docent(e) bij ziekte.

 

Tijdelijk stop lidmaatschap

 • In geval van ziekte ( langer dan 4 weken) of een operatie (vaak is voor de operatie de datum al bekend en dan graag van te voren uw lidmaatschap tijdelijk stop zetten) en eventueel zwangerschap (stop periode van 4 maanden) is het mogelijk om uw lidmaatschap (per 1ste of de 15de van de maand) tijdelijk stop te zetten, dit alleen na overleg met de desbetreffende fysiotherapeut. De instructeur zal opdracht geven aan de balie dat uw lidmaatschap (per de 1ste of de 15de van de maand) tijdelijk stopgezet wordt.

U dient zich dan zelf weer aan te melden bij de balie als u weer wilt sporten.

 

Opzeggen lidmaatschap

 • Opzeggen kan alleen schriftelijk door middel van het beëindigingformulier, welke u bij de balie of de desbetreffende fysiotherapeut kunt krijgen.
 • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • Restitutie van contributie met terugwerkende kracht wordt niet verleend.